اخبار و رویدادها

اخبار و رویدادها

گروه دوگان
(2571)

دعوت به همکاری

شرکت دوگان دعوت به همکاری می نماید. 1) برنامه نویس تخصص های مورد نیاز : تسلط به Asp.net , سی شارپمحل استخدام : مشهدشرایط : دارای سابقه کار حقوق

اخبار و رویدادها

گروه دوگان
(1869)

ویرایش های جدید در شرکت دوگان

مراحل نرم افزار و نام گذاری آن درشرکت دوگان برای تهیه یک ویرایش خاص Alpha : اولين نسخه تهيه شده توسط شرکت دوگان و پس از برطرف سازی مشکلات نرم ا

تعداد:12
2