مقالات

مقالات

(470)

شرکت تامین کننده دیتا سنترهای ایرانی

پارس آنلاین www.parsonline.com خدمات : ADSL و اینترنت هوشمند ، خدمات VSAT ، تلقن بین الملل ، مراکز داده ، سرور و VPS و انتی ویروس ،

مقالات

(394)

تکنولوژی Honey pot

بیشتر شبکه های امروزی در ورای پیرامون، باز هستند؛ یعنی هنگامی که داخل شبکه قرار دارید، می توانید به راحتی در میان شبکه حرکت کنید که به این ترتیب این

مقالات

گروه دوگان
(330)

روان شناسی رنگ ها در طراحی صفحات وب

یکی از اصول بسیار مهم و کلیدی در طراحی صفحات وب ، توجه به اصل رنگ بندی صفحات و استفاده از رنگ های مکمل و ترکیبی مطلوبی است که کاربران بتوانند بر اساس

مقالات

گروه دوگان
(361)

اصول امنيت برنامه های وب ( بخش اول )

اينترنت و به دنبال آن وب ، دنيای نرم افزار را دستخوش تحولات فراوانی نموده است . ظهور نسل جديدی از برنامه های كامپيوتری موسوم به "برنامه های وب " از جم

مقالات

گروه دوگان
(444)

ضرورت توجه به امنيت اطلاعات ( بخش ششم)

استراتژی "دفاع در عمق " يك فريمورك امنيتی مناسب برای حفاظت و نگهداری ايمن زيرساخت فن آوری اطلاعات يك سازمان است . در اين مدل،زير ساخت فن آوری اطلاعات

مقالات

گروه دوگان
(538)

ضرورت توجه به امنيت اطلاعات ( بخش پنجم)

استراتژی "دفاع در عمق " يك فريمورك امنيتی مناسب برای حفاظت و نگهداری ايمن زيرساخت فن آوری اطلاعات يك سازمان است . در اين مدل،زير ساخت فن آوری اطلاعات

مقالات

گروه دوگان
(549)

ضرورت توجه به امنيت اطلاعات ( بخش جهارم )

استراتژی "دفاع در عمق " يك فريمورك امنيتی مناسب برای حفاظت و نگهداری ايمن زيرساخت فن آوری اطلاعات يك سازمان است . در اين مدل،زير ساخت فن آوری اطلاعات

مقالات

گروه دوگان
(352)

ضرورت توجه به امنيت اطلاعات ( بخش سوم )

هر سازمان می بايست يك فريمورك و يا چارچوب امنيتی فعال و پويا را برای خود ايجاد و به درستی از آن نگهداری نمايد . دفاع در عمق ، يك فريمورك امنيتی مناسب

مقالات

گروه دوگان
(362)

ضرورت توجه به امنيت اطلاعات ( بخش دوم )

ن آوری اطلاعات دارای يك نقش حياتی و تعيين كننده در اكثر سازمان های مدرن اطلاعاتی است . امروزه زيرساخت فن آوری اطلاعات سازمان ها در محيطی قرار گرفته ا

مقالات

گروه دوگان
(320)

ضرورت توجه به امنيت اطلاعات ( بخش اول )

ضرورت توجه به امنيت اطلاعات ( بخش اول ) طراحی و پياده سازی يك محيط ايمن در سازمان های مدرن اطلاعاتی يكی از چالش های اساسی در عصر حاضر محسوب می گردد .