اخبار فناوری

اخبار فناوری

(433)

راه اندازی بخش سامانه مدیریت ارتباط با مشتری در چند روز آینده

بخش سامانه مدیریت ارتباط با مشتری در چند روز آینده راه اندازی خواهد شد و مشتریان می توانند با دریافت نام کاربری و رمز عبور درخواست ها خود را اعلام و ر

اخبار فناوری

تعداد:1012
102