چرخه حيات دامنه ها

چرخه حيات دامنه ها
تاریخ انتشار : 1394/05/03 تعداد نمایش : 578

چرخه حيات دامنه ها

دامنه یا Domain دارای چرخه عمری می باسد که می توان به چندین بخش تقسیم نمود

1) ثبت دامنه

در واقع تولید یک دامنه  از این نقطه شروع می شود، در اين مرحله نام دامین براي ثبت، در دسترس عموم است و هر شخصی با پرداخت هزينه دامنه مورد نظر می تواند دامین را به ثبت برساند

2) فعالActive

مرحله Active يا همان مرحله فعال نام دارد. زماني كه يك دامنه به ثبت مي رسد، وارد اين مرحله مي شود. تا زمانی که تاریخ اعتبار دامنه پایان نیافته باشد. در اين مرحله مالک آن می تواند در هر زماني آن را تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار دامنه اضافه خواهد شد. مدت اعتبار دامین هاي عمومي نمی تواند بیش از 10 سال از تاریخ جاری آنها باشد. اين در حالي است كه براي دامنه ایرانی اعتبار دومین نمی تواند بیش از 5 سال از تاریخ جاری آن باشد.

3)   انقضا Expired

مرحله سوم Expired يا همان انقضا مي باشد. در اين دوره در صورتي كه دامین شما تا قبل از پايان مرحله فعال يا همان Active، تمديد نگردد، Domain غیر فعال گشته و وارد مرحله Expired مي گردد. توجه داشته باشيد كه در اين مرحله، همه خدمات مربوط به نام دامنه متوقف مي گردد. در دامنه هاي عمومي، مالک دامنه به مدت 45 روز فرصت دارد تا دومین را تمدید نموده و به حالت فعال بازگرداند، اين در حالي است كه در دامنه هاي ایرانی طي يك دوره 30 روزه مالک دامین می تواند با پرداخت هزینه تمدید، Domain را مجددا تمدید نموده و به حالت Active بازگرداند

4)   دوره باز خريد Redemption Period

مرحله بعد Redemption Period يا همان دوره باز خريد مي باشد. در صورتي كه يك دامنه به هر دلیلی در دوره Expired تمديد نگردد وارد اين مرحله مي گردد. در دامنه هاي عمومي طي این دوره، مالک دامنه به مدت 30 روز فرصت دارد تا علاوه بر هزینه تمدید، با پرداخت مبلغی به عنوان جریمه که تعیین شده، دامنه را به حالت فعال بازگرداند. همچنين در دامنه ها ایران نيز طي يك دوره 30 روزه مالک دامنه می تواند با پرداخت جریمه دامنه را تمدید کند.

با این دوره lock نیز گفته می شود

5)   دوره انتظار براي حذف Pending Delete

مرحله بعد Pending Delete يا به عبارتي ديگر دوره انتظار براي حذف مي باشد. در واقع درصورتي كه يك دومین طي دوره قبلي (دوره باز خريد) تمديد نگردد، وارد اين مرحله مي گردد. مي توان گفت در این دوره دامین در حال حذف از لیست دامنه ها می باشد و دیگر برای مالک دومین قابل تمدید نمی باشد (حتی با پرداخت جریمه). مدت طول این دوره 5 روز می باشد که پس از پایان آن، دامنه برای همگان آزاد شده و می توانند اقدام به ثبت آن نمایند.

در واقع در اين مرحله حيات يك دامنه به پايان مي رسد و مي تواند تولدي ديگر داشته باشد، بدين معني كه هر شخصی مي تواند مجدد اين دامنه را به ثبت برساند

 


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی