لینک شبکه های اجتماعی در پلتفرم اسمارت پورتال

لینک شبکه های اجتماعی در پلتفرم اسمارت پورتال
تاریخ انتشار : 1396/08/23 تعداد نمایش : 460

 در این مقاله قصد داریم لینک شبکه های اجتماعی جهت استفاده در نرم افزار مدیریت محتوای اسمارت پورتال استفاده قرار می گیرد

facebook

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.dogan.ir/[DetailUrl]

google pluse

https://plus.google.com/share?url=http://www.dogan.ir/[DetailUrl]


twitter
http://twitter.com/share?text=[detailtitle];url=http://www.dogan.ir/[DetailUrl]


telegram
https://telegram.me/share/url?url=http://dogan.ir/[DetailUrl]


linkedin
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=http://dogan.ir/[DetailUrl]&title=[DetailTitle]

جهت اطلاعات بیشتر این فایل را دانلود کنید 


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی