وب سایت : طراحی وب سایت انجمن پرسشنامه ایران - آپا

  • [SPic]
  • [MPic]

توضیحاتی در رابطه با وب سایت

انجمن پرسشنامه ایران اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت تخصصی است. این پایگاه جهت مدیریت بهتر عملکرد و اثربخشی بهتر فعالیت خود و در راستای ارائه باکیفیت محصولات خود، خدمات پژوهشی خود را به صورت انحصاراً «پرسشنامه» در خدمت محققان و پژوهشگران قرار داده است.

تکنولوژی های استفاده شده

  • HTML5
  • CSS 3
  • JQuary
  • SmartPortal CMS
  • ASP.net