وب سایت : طراحی وب سایت اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان خراسان رضوی

  • [SPic]
  • [MPic]

توضیحاتی در رابطه با وب سایت

تکنولوژی های استفاده شده

  • HTML5
  • CSS 3
  • JQuary
  • SmartPortal CMS
  • ASP.net