وب سایت : طراحی وب سایت رهنمودهای حسابداری

  • [SPic]
  • [MPic]

توضیحاتی در رابطه با وب سایت

وب سایت رهنمودهای حسابداری، در زمینه مشاوره مالیاتی، حسابرسی، حسابداری و اخبار اقتصادی به ارائه خدمات می پردازد. از جمله این خدمات عبارتند از:

* رهنمودهای حسابداری برای صنایع مختلف

* معرفی استانداردهای حسابداری ملی ایران

* معرفی استانداردهای معاملات با اشخاص وابسته

* صورت های مالی نمونه

* بازار سرمایه

* رهنمودهای حسابداری- مالیاتی

* اخبار مالیاتی

* اخبار اقتصادی ایران و جهان

* مباحث تخصصی حسابرسی

تکنولوژی های استفاده شده

  • HTML5
  • CSS 3
  • JQuary
  • SmartPortal CMS
  • ASP.net