وب سایت : طراحی وب سایت شرکت مشهد قطعه ساز

  • [SPic]
  • [MPic]

توضیحاتی در رابطه با وب سایت

شرکت مشهد قطعه ساز، اهداف کيفي ذيل را سرلوحه سياستگذاري و برنامه ريزي و ساير اقدامات خود قرار داده است :

۱- تلاش در جهت افزايش کيفيت و کارائي کليه محصولات شرکت

۲- افزايش رضايت و اعتماد پايدار مشتري با کيفيت برتر بطور مستمر

۳- تلاش در جهت افزايش کيفي و کمي روزافزون محصولات

۴- عرضه انواع محصولات با کيفيت مطلوب و توزيع آن در سطح کشور و بين الملل

۵- عرضه به موقع محصولات به مشتريان طبق قرارداد منعقده 

۶- دستيابي به بازارهاي جديد 

تکنولوژی های استفاده شده

  • HTML5
  • CSS 3
  • JQuary
  • SmartPortal CMS
  • ASP.net